Grupy wsparcia

Grupa Al-Anon- spotkania osób współuzależnionych Spotkania odbywają się w każdy czwartek godz. 16:15. Pierwszy czwartek każdego miesiąca miting otwarty. Miejsce spotkań: Dom Katechetyczny przy kościele oo. Franciszkanów, Jasło ul. Szopena 1 Serdecznie Zapraszamy Wspieramy Pomagamy   Anonimowi Alkoholicy AA-  dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu.   Grupa AA “Promyk” […]

Więcej